Zadzwoń: 0 801 00 20 30

lub zostaw dane, oddzwonimy

MobiCare na wszelki wypadek

Opieka domowa

Poczucie bezpieczeństwa
i niezależności we własnym domu.

System wykrywa upadki, zasłabnięcia, ulatniający się gaz
lub zalanie mieszkania.

Telefon

Z lokalizacją, monitoringiem upadków i guzikiem alarmowym.

Dla osób z zaburzeniami rytmu serca lub chorych na cukrzycę, którym grozi nagłe zasłabnięcie.

Lokalizator

Zapewnia bezpieczeństwo osobom z zaburzeniami pamięci.

Pomaga odnaleźć osoby z chorobą Alzheimera, demencją lub otępieniem, dzięki aplikacji online.


OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA SATIS GPS SP. Z O.O. I MOBICARE SA Z DNIA 25 LUTEGO 2020 ROKU

Zarząd Mobicare S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”), działając na podstawie art. 500 ust. 21 KSH niniejszym ogłasza, że w dniu 28 stycznia 2020 r. został uzgodniony i podpisany Plan Połączenia Spółki ze spółką Satis GPS Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 486), przy ul. Aleje Jerozolimskie 180, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000658031, posiadającej REGON: 146982783, NIP: 7010403996. Wraz z niniejszym ogłoszeniem Spółka Przejmująca przekazuje do publicznej wiadomości Plan Połączenia, sporządzony zgodnie z art. 499 KSH.